Szkoła Podstawowa nr 42

Międzyszkolnym konkurs matematyczno-informatyczny

W marcu 2018r. uczniowie naszej szkoły brali udział w międzyszkolnym konkursie matematyczno-informatycznym
"Fraktale w matematyce i nie tylko", organizowanym przez SP nr 10 w Katowicach. Konkurs polegał na wykonaniu filmu lub prezentacji multimedialnej. Uczniowie klasy 7c: Aleksandra Sojka zajęła 1 miejsce, a Michał Łoński zajął 2 miejsce w tym konkursie.