Szkoła Podstawowa nr 42

Marsz „Murów” drużyny konspiracyjnej ZHP w Ravensbrück

Marsz „Murów” 
drużyny konspiracyjnej ZHP w Ravensbrück

Kolczasty drut otacza nasze dno.
Psiaków tłum w stagnacji jakiejś tkwi,
Lecz nagły zryw, bo wreszcie przyszło to –
„Drużyną Murów” jesteśmy my.

Marsz harcerski, marsz w Ravensbrücku.
Podnieś swą skroń i czujną bądź.
Niech radość zabrzmi w tym okrzyku:
„Jesteśmy razem, nie wolno się giąć”.

To nic, że głód, to nic, że przykry chłód
I ta tęsknota, co serca nasze rwie.
Nie zdepcze nas ten szwabski but.
Bojowy zew drużyna „Murów” wciąż śle:

Marsz harcerski, marsz…

Wciąż trwajmy siostry dalej i dzielnie,
Bo Polska tuż, a z nią nasz dom.
Rosną zastępy „Wody” i „Kielnie”,
Idzie historia – rozjaśnij twarz.

Marsz harcerski, marsz…

Tło budują nam „Fundamenty”,
„Cegły”, „Żwiry” strop wzmacniają,
Krzepnie praca, a „Cementy”
Serca żarem ściany domu okalają.

Marsz harcerski, marsz…

Niech nas wiedzie znak „Trzynastki”
Zdrowo, cało, no i szumnie.
Sztandar drużyny warszawskiej,
Niech prowadzi śmiało i dumnie.

Marsz harcerski, marsz…

Sztandar dumny, co był w boju,
Dany siostrom tam w Warszawie.
Na nim gwoździe trudu, znoju
Dla tej naszej „wspólnej sprawy”.

Marsz harcerski, marsz…