Szkoła Podstawowa nr 42

Nabór do klas pierwszych 2021/2022

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42  im. Józefy Kantorówny

 

ul. Wiosny Ludów 22,   40-374 Katowice

 

 

 

tel. (032) 256 82 76

 

 

 

e-mail:  szpod42@wp.pl

 

http://zsp12katowice.szkolnastrona.pl

 

 lub sp42katowice.szkolnastrona.pl

 

 

 

sekretariat szkoły czynny dla petentów codziennie od 8.00 do 15.00

 

 

 

W okresie pandemii sekretariat szkoły będzie przyjmował petentów tylko po uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

 

Sposób załatwiania spraw:

 

-                  telefonicznie: 32 256 82 76

 

-                  mailowo: szpod42@wp.pl

 

-                  ePUAP: ZSPnr12

 

-                  pocztą tradycyjną

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA KLASY I

 

Uczniowie otrzymują darmowy pakiet podręczników do edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego. W naszej szkole pracujemy na pakiecie Nowi Tropiciele wydawnictwa WSiP.

 

Dzieci, które będą uczestniczyły w lekcjach religii katolickiej zaopatruje się w podręczniki pt.

 

„Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo Jedność,

 

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

(materiały plastyczne będą przechowywane w szafce indywidualnej ucznia):

 

- zeszyty 16 kartkowe w cienkie linie i w kratkę,

 

- pióro,

 

- kredki świecowe i ołówkowe

 

- plastelina,

 

- ołówki

 

- gumka,

 

- temperówka,

 

- bloki rysunkowe i techniczne ( biały i kolorowy),

 

- nożyczki z zaokrąglonym końcem,

 

- papier kolorowy,

 

- bibuła karbowana,

 

- farby plakatowe i pędzle

 

 

 

 

 

W szkole obowiązuje strój szkolny na wf (biała koszulka, krótkie granatowe lub czarne spodenki lub spodnie dresowe).

 

 

 

Pierwsza legitymacja szkolna jest wydawana nieodpłatnie (potrzebne jedno zdjęcie). Wydanie duplikatu - 9,00 zł na podstawie złożonego wniosku dostępnego w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

Uczniowi należy wyrobić kartę ŚKUP uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

 

 

 

Przy kryterium dochodowym 528,00 zł netto na osobę można uzyskać stypendium szkolne na okres trwania zajęć w roku szkolnym tj. 10 miesięcy.

 

Termin składania wniosków:  od 1 do 15 września 2021r.

 

 

 

Na teren szkoły zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, emblematów klubowych. Uczniom klas I-III zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

 

 

 

Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia w szkole odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie.

 

 

 

Zapewniamy opiekę:

 

 • pedagoga
 • psychologa
 • logopedy

 

 

 

Sale lekcyjne dla klas I-III wyposażone są w szafki do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.

 

 

 

Dysponujemy bazą:

 

 • świetlica w godz. 7.00-16.30
 • stołówka - cena obiadu - 4,00 zł
 • biblioteka
 • pracownia komputerowa
 • pracownia językowa
 • sale lekcyjne wyposażone w tablice i projektory multimedialne,
 • boisko
 • sala gimnastyczna
 • sala do gimnastyki korekcyjnej

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 42

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Katowicach

na rok szkolny 2021/2022

 

(opracowano na podstawie Zarządzenia nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dn. 26.01.2021r.)

 

REKRUTACJA PODSTAWOWA

 

DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 marca 2021r.

 

do 09 kwietnia 2021r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

od 5 kwietnia 2021r.

 

do 15 kwietnia 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia 2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka.

Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

od 19 kwietnia 2021r.

 

do 30 kwietnia 2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 kwietnia 2021r.

o godzinie 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY,

KTÓRZY NIE PRZYSTAPILI DO REKRUTACJI PODSTAWOWEJ

ORAZ

DLA DZIECI SPOZA OBWODU

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 maja 2021r.

 

do 19 maja 2021r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 maja 2021r.

 

do 19 maja 2021r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

od 22 maja 2021r.

 

do 27 maja 2021r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 maja 2021r.

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka.

Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

od 31 maja 2021r.

do 11 czerwca 2021r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 czerwca 2021r.

o godzinie 15.00