Szkoła Podstawowa nr 42

Świetlica szkolna

O nas

 

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. 
Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do 16.30.

 

Wychowawcy świetlicy:

 mgr Urszula Stolecka

 mgr  Judyta Solińska

 

 

     Dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy . Organizowane są między innymi:

  •  zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;

  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

  • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;

  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach na sali gimnastycznej oraz w „Radosnej Szkole”, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,

  • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;

  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;

  • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;    

     Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę i korytarze szkolne, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dzieci na początku roku są zapoznawane.