Szkoła Podstawowa nr 42

Świetlica szkolna

O nas

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oczekując na rodziców.  
Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do 16.30.

 

Wychowawcy świetlicy:

 mgr Urszula Stolecka

 mgr  Judyta Solińska

mgr Beata Lengling

 

 

     Dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy . Organizowane są między innymi:

  •  zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;

  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

  • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;

  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

  • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;

  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;

  • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;    

     Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy muzyczno- ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę i korytarze szkolne, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dzieci na początku roku są zapoznawane.

 

Dzieci zapisuje się do świetlicy poprzez dostarczenie do wychowawców Kart Zapisu dziecka do świetlicy (pliki do pobrania).

Prosimy, aby uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii zostali zapisani do świetlicy poprzez dostarczenie wychowawcom skróconej wersji Karty Zapisu (pliki do pobrania).