Szkoła Podstawowa nr 42

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Projekty

Projekty

 

Ogólnopolska akcja Dzieci Uczą Rodziców

 

 

Akcja “Dzieci Uczą Rodziców” to inicjatywa, która łączy w sobie walory edukacyjne z kreatywnymi formami przekazywania wiedzy.  Zakres tematyczny proponowanych lekcji jest niezwykle szeroki: od bezpieczeństwa (w różnych wymiarach) i ekologii, przez historię i kulturę, aż po kosmos i naukę o prehistorycznych zwierzętach, które wiele milionów lat temu dominowały na Ziemi.  

 


 

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować

 

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że poprzez naukę kodowania można rozwijać wiele umiejętności w twórczy i atrakcyjny dla dziecka sposób. Nauka kodowania nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, nie wymaga też dostępu do specjalistycznego sprzętu.

 


Nasza szkoła bierze udział  

w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki.

 

 


Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Luźne lekcje z naukowcami - poznajemy i eksperymentujemy.

 

 


MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

WSPIERAJĄCY ROZWÓJ CZYTELNICTAW

CZYTAM Z KLASĄ, LEKTURKI SPOD CHMURKI

Tegoroczna edycja pod kryptonimem
PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE
stanie się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie,
uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej,
ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.

Projekt doskonale wplata się
w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 

Program edukacji i aktywizacji sportowej dzieci

Zdrowo i Sportowo

 

 
Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).

Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale także rodzice i opiekunowie dzieci.

Materiały edukacyjne w największym stopniu dotyczą zajęć sportowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, które nauczyciele i rodzice mogą wykonywać z dziećmi.

Cele akcji Zdrowo i Sportowo

 
Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.

Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.

Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.

Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.

Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

 

 


 

PROJEKTY, PROGRAMY, KAMPANIE I AKCJE REALIZOWANE W SZKOLE

 

 

Program "Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

• Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

 

 

  

 Cele: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Programem „Szklanka mleka” objęci są uczniowie klas I – VI.  Program unijny wdrażany jest  na terenie Polski przez Agencję Rynku Rolnego.

 

 

 

 

   

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: „Śniadanie Daje Moc”, w którym zachęcamy nauczycieli i rodziców, do utworzenia w klasach Klubów Śniadaniowych oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia Zdrowego Śniadania.

 • Cele programu : zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz edukacja najmłodszych poprzez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce -poprzez edukację.

 Program profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"

Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” powstał z inicjatywy funkcjonariuszy Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice opracowane zostały założenia programu prewencyjnego skierowanego do uczniów katowickich szkół podstawowych.

Program obejmuje odrębne scenariusze zajęć dla każdego poziomu klas szkoły podstawowej. W ten sposób każdy uczeń uczęszczający do szkoły w Katowicach, od klasy I do klasy VI szkoły podstawowej, bierze w kolejnych latach udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy.

 Głównym celem programu jest:

- ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych na terenie miasta;

- zapobieganie zagrożeniom;

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Tematyka poruszana w scenariuszach odnosi się do rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z występującymi problemami czy zagrożeniami.

  Program "Klub Bezpiecznego Puchatka"

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.  Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. 

  Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.  

  W roku 2016/2017 odbyła się już VIII edycja programu.  Uczniowie pierwszych klas uczyli się, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i domu.  Dodatkowo, w tej edycji, „Klub Bezpiecznego Puchatka” został rozbudowany o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. W listopadzie w szkołach podstawowych odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, podczas której na tak szeroką skalę sprawdzana jest wiedza dzieci na temat bezpieczeństwa.

 

 Program "Nie pal przy mnie, proszę"  

 

 Cele szczegółowe programu:

 - Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

  W programie „Nie pal przy mnie, proszę” szkoła uczestniczy  trzeci rok. Inicjatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 Program jest adresowany do uczniów klasy I-III.

 W ramach realizacji programu dzieci uczestniczą w zajęciach, które związane są z tematyką programu oraz biorą udział w konkursach plastycznych. 

 

  

 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie"

Program „Bieg po zdrowie”, program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program jest skierowany do uczniów klasy IV, a także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 Na osobach dorosłych spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem  i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

 Główne cele programu:

  •  opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
  • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności.

 

Projekt Edukacyjny Cztery Pory Roku

Świetlica szkolna przystąpiła w tym roku do realizacji Projektu Edukacyjnego "Cztery Pory Roku".

Organizatorem projektu jest Katarzyna Całka- Nalej czyli Pani Kasia od Techniki. 

 

Poniżej prezentujemy wykonane przez nas zadania:

Moduł 1 - JESIEŃ

1. Uczestnicy świetlicy wykonali...

Z kulturą mi do twarzy

Prezentujemy tegoroczny plakat informujący o przystąpieniu
do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy".

ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy 1b biorą udział w programie „Zdrowo jem, więcej wiem” wspieranym przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Akcja "Lekki tornister".

Lekki Tornister to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do uczniów klas 0-III szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy.