Szkoła Podstawowa nr 42

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Agnieszka Winkler-przewodnicząca Rady Rodziców
 
Monika Killich- zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Jolanta Klisz- sekretarz
 

Roksana Sawicka -skarbnik