Szkoła Podstawowa nr 42

Plan finansowy na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Priorytety - ustalone na zebraniu Rady Rodziców

 

Kwota planu

Uwagi

1

Dofinansowanie imprez na terenie szkoły m.in.

 Mikołajki, uroczystości, biesiada, dyskoteka, piknik

 

 1000 zł

 

2

Dofinansowanie zakupu dyplomów i nagród dla uczniów

za osiągnięcia w nauce i udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

1400 zł

 

3

Dofinansowanie biblioteki i czytelni szkolnej

700 zł

 

4

Dofinansowanie wyjazdów autokarowych

400 zł

 

5

Wydatki biurowe na działalność Rady Rodziców

100 zł

 

6

Zakup stojaka na rowery

 400 zł

 

 

Suma

 4000 zł