Szkoła Podstawowa nr 42

Wydatki w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Stan początkowy na 01.09.2019

 
     

1. Gotówka w kasie

 

1879,58

     

2. Wpłaty - przychody

 

 

KL. 1 A

 

0

KL. 1 B

 

615

KL. 2 A

 

470

KL. 2 B

 

575

KL. 3 A

 

860

KL. 3 B

 

175

KL. 4 A

 

240

KL. 4 B

 

480

KL. 5 A

 

0

KL. 5 B

 

495

KL. 5 C

 

540

KL. 6 A

 

200

KL. 6 B

 

405

KL. 7 A

 

0

KL. 7 B

 

0

KL. 8 A

 

190

KL. 8 B

 

500

   

5745

     

3.Zwroty - 30% dla klas

 

 

KL. 1 A

 

0

KL. 1 B

 

177

KL. 2 A

 

0

KL. 2 B

 

172

KL. 3 A

 

0

KL. 3 B

 

0

KL. 4 A

 

72

KL. 4 B

 

144

KL. 5 A

 

0

KL. 5 B

 

0

KL. 5 C

 

162

KL. 6 A

 

0

KL. 6 B

 

121,5

KL. 7 A

 

0

KL. 7 B

 

0

KL. 8 A

 

0

KL. 8 B

 

0

   

-

   

848,5

     

4. Rozchody - wydatki

 

 

druki KP,teczka,druki

 

55,59

kwiaty - uroczystości,

 

393,64

składka członkowska( zawody sportowe), siatki,piłki, zestaw do tenisa

 

212,56

doposażenie toalet

 

134,9

wypiekanie pierników ( kiermasz świąteczny)

 

55,96

pizza po wygranych rozgrywkach sportowych

 

51,5

nagrody na konkurs matematyczny

 

500

nagrody na konkursy czytelnicze

 

450

pasowanie pierwszych klas

 

228,49

teczki i dyplomu dla laureatów (koniec roku szkolnego)

 

203,35

bal karnawałowy, dyskoteki

 

460,82

nagrody dla wyróżnionych dzieci na koniec roku szkolnego

 

796,77

   

3543,58

     

Stan końcowy 18.06.2020

3232,5

     
     

Sporządziła:  przewodnicząca Agnieszka Winkler