Szkoła Podstawowa nr 42

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. PPP

PPP

 

 

Dzień dobry.
 
Chcielibyśmy poinformować Państwa, że z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, za zgodą organu prowadzącego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach w okresie od 04 do 24 maja 2020r. zmienia organizację swojej pracy. 
 
Na terenie poradni stacjonarnie będą przyjmowane wyłącznie dzieci i młodzież, dla których niezbędne jest wydanie orzeczeń i opinii związanych z dalszą organizacją kształcenia: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. W innych sprawach o konieczności przyjęcia będzie decydował dyrektor.
Prosimy o przekazanie zainteresowanym wydaniem ww. dokumentów rodzicom, że mogą już telefonicznie uzgadniać terminy wizyt w naszej poradni. Numer telefonu 32 255 70 52 wew. 40 - codziennie w godzinach pracy sekretariatu 7.30-15.30. 
 
Pozostałe zadania poradni będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod pracy na odległość. W tej sprawie mogą się Państwo kontaktować z nami również telefonicznie, albo poprzez adres mailowy poradnia@ppp3.katowice.pl
 
Pozdrawiam - Celina Głowa
 
 
 
Spełniając obowiązek informacyjny wobec Państwa, wynikający z ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej placówce w bazie poczty elektronicznej pod wyżej wymienionym adresem i mogą Państwo go przeglądać, zmieniać lub żądać usunięcia.
 

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikowanie lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

 


 

Harmonogram pracy  zdalnej specjalistów SPR – konsultacje telefoniczne w czasie pandemii

 

Aby skorzystać z konsultacji telefonicznej z terapeutą/psychologiem/pedagogiem należy pobrać oświadczenie (zamieszczone pod harmonogramem), podpisać je i wysłać na adres e-mail terapeuty z którym klient będzie się konsultował i telefonicznie umówić termin konsultacji.

 

 

 

Adresy e-mail pracowników:

 

Iwona Szczepanowska   dyrektor, pedagog, terapeuta rodzinny – iwona.szczepanowska@poradniarodzinna.com.pl     

Anna Szybalska             pedagog, terapeuta rodzinny, mediator – anna.szybalska@poradniarodzinna.com.pl

Aleksandra Kubica        psycholog, diagnosta – aleksandra.kubica@poradniarodzinna.com.pl           

Krzysztof Troczyński     psycholog, psychoterapeuta, – krzysztof.troczynski@poradniarodzinna.com.pl

Maria Łokaj                            psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny – maria.lokaj@poradniarodzinna.com.pl                       

Małgorzata Latusek        pedagog, terapeuta  – malgorzata.latusek@poradniarodzinna.com.pl

Katarzyna Lebioda         pedagog, terapeuta rodzinny, mediator – katarzyna.lebioda@poradniarodzinna.com.pl             

Sławomir Szpak            psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny – slawomir.szpak@poradniarodzinna.com.pl

Amelia Henc                  psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny -  amelia.henc@poradniarodzinna.com.pl                      

Stella Zdziejowska         psycholog, psychoterapeuta - zdziejowskas@gmail.com

 

 

 

 

Pracownicy pedagogiczni będą dyżurować w godzinach według poniższego harmonogramu.

 

 

 

 

 

    Dni

mgr

Iwona

Szczepanowska

Dyrektor

Tel.

32/2583512

mgr

Aleksandra.

Kubica

 

Tel.

666939168

mgr

Maria
Łokaj

 

Tel.

537747169

mgr

Katarzyna

Lebioda

 

Tel.

576885772

mgr

Anna

Szybalska

 

Tel.

537450886

mgr

Krzysztof

Troczyński

 

Tel.

604109592

mgr

Małgorzata

Latusek

 

Tel.

536455730

 

mgr

Sławomir

Szpak

 

Tel.

32/6051110

mgr

Amelia

Henc

 

Tel.

536 351 131

 

mgr
Stella

Zdziejowska

 

Tel.

510299201

 

Poniedziałek

 

 

800 – 1800

 

 

1500 – 1900

 

900 – 1300

 

 

1500 - 1900

 

 

1500 - 1900

 

 

1400 - 1900

 

 

1400 - 1900

 

 

1400 - 1900

 

 

1500 - 1900

 

 

830 – 1330

 

 

Wtorek

 

 

800 – 1800

 

1500 – 1900

 

1500 – 1900

 

 

900 - 1300

 

 

900 - 1300

 

 

900 – 1300

 

 

900 – 1300

 

 

----------

 

1500 - 1900

 

 

1400 - 1900

 

 

Środa

 

 

800 – 1800

 

900 – 1500

 

 

900 – 1300

 

 

900 – 1300

 

 

900 – 1300

 

 

900 – 1300

 

 

900 – 1300

 

 

900 – 1400

 

 

900 – 1300

 

 

--------------

 

Czwartek

 

 

800 – 1800

 

1500 – 1900

 

 

1500 – 1900

 

 

1500 - 1900

 

 

1500 - 1900

 

 

1400 - 1900

 

 

900 – 1300

 

 

---------

 

900 – 1300

 

 

------------

 

Piątek

 

 

800 – 1800

 

900 – 1100

 

 

900 – 1300

 

 

900 - 1300

 

 

900 - 1300

 

 

800 - 1000

 

 

1600 – 1900

 

 

---------

 

900 – 1300

 

 

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….……….

            Imię i nazwisko

 

…………………………………………………….

          Adres zamieszkania

 

…………………………………………………….

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 informuję, że

Na czas ogłoszonego stanu epidemii wyrażam zgodę na udzielenie mi pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach drogą telefoniczną/mailową/*.

 

 

 

Katowice, ……………………….                                                                                                                                                       ……………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                           Podpis klienta

 

 

 

*Właściwe podkreślić